Protestantse Kerk in Nederland
Classis Heusden-Almkerk
 
 
Breed Moderamen Breed Moderamen

Samenstelling
Het moderamen bestaat uit:

 • Ds. G.J. Wolters, HG Almkerk, preses;
 • Ds. J. Bol, GK Sprang e.o., assessor;
 • Diaken A. D. Drost, HG Werkendam 2, scriba.
Overige leden van het Breed Moderamen:
 • Ouderling A. Branderhorst, HG Wijk bij Heusden;
 • Ouderling-kerkelijk werker H. Dekker, GK Dussen-Meeuwen;
 • Diaken mw. A. Hartgens, HG Doeveren;
 • Ouderling-kerkrentmeester H.S. Spuijbroek, HG Besoyen;
 • Ds. R.A. Wouda, GK Nieuwendijk.
Adviseurs:
 • Ds. mw. S. Bloemert, regionaal classicaal-adviseur;
 • Ouderling mw. J. Opmeer-van der Schee, PG Waalwijk (Ambrosiuskerk), afgevaardigde Generale Synode;
 
Taak
Het Breed Moderamen van de classicale vergadering is onder meer betrokken bij:
 • de registratie van gemeenteleden;
 • de naam of aanduiding van een gemeente;
 • de grenzen van de gemeente en het aantal wijkgemeenten;
 • de vereniging, samenvoeging en combinatie van gemeenten;
 • de vorming van gemeenten met het regelen van de rechtsgevolgen;
 • de vorming van een ringverband;
 • het instellen van de werkgemeenschap van predikanten en het treffen van een gemeenschappelijke regeling;
 • het beroepen van predikanten voor gewone werkzaamheden en van predikanten met een bijzondere opdracht;
 • het toetsen van de scholingsplannen in het kader van de permanente educatie;
 • het treffen van voorzieningen in bijzondere omstandigheden;
 • de verkiezing van ambtsdragers vanuit een andere gemeente;
 • het verlenen van predikantsbevoegdheden aan een kerkelijk werker;
 • de vrijstelling van werkzaamheden van predikanten; een verzoek tot ontheffing van werkzaamheden; de emeritusverklaring; losmaking (bij ziekte en arbeidsongeschiktheid);
 • het kennisnemen van de plaatselijke regeling;
 • de vrijstelling van werkzaamheden van andere ambtsdragers;
 • de visitatie en het opzicht;
 • het kennisnemen van de verslagen van de visitatie, van uitspraken van het colleges voor het opzicht en voor de behandeling van bezwaren en geschillen;
 • beheerszaken.
 
 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.