Protestantse Kerk in Nederland
Classis Heusden-Almkerk
 
 
CRO en Regionale Colleges CRO en Regionale Colleges

Het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan (CRO) vormt een platform waarin de breed moderamina van de classicale vergaderingen in Noord-Brabant en Limburg samenwerken. Vertegenwoordigers van elk breed moderamen wisselen informatie en ervaringen uit, behartigen gemeenschappelijke belangen in een regio en bevorderen, indien gewenst, een gemeenschappelijk beleid. Tevens hebben de breed moderamina die in een regio samenwerken een taak bij de besteding van de regionale fondsen.

Namens de classis-Heusden-Almkerk hebben in het CRO Noord-Brabant en Limburg ouderling mw. J.C. Brienen en diaken A.D. Drost zitting.

In de regio van het Classicaal-Regionaal Overlegorgaan werken
- Het Regionaal College voor de Visitatie
- Het Regionaal College voor het Opzicht
- Het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen
- Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken

Contact met CRO en Regionale Colleges Noord-Brabant/Limburg: Steunpunt Zuidwest: Dorpsstraat 50, 2995 XH Heerjansdam; (078) 677 1806;  of via het LDC (030) 880 1880.  

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.