Protestantse Kerk in Nederland
Classis Heusden-Almkerk
 
 
Brief aan kerkenraden Brief aan kerkenraden

De brief die namens het Breed Moderamen aan de kerkenraden is verstuurd vindt u hier.

 
Archief Archief

Archief
Op donderdag 4 februari 2016 zijn de archieven van de voormalige Classis Heusden van de Nederlandse Hervormde Kerk en van de Classis Almkerk van de Gereformeerde Kerken in Nederland overgedragen aan het Streek Archief Langstraat Heusden en Altena. De overeenkomst van opneming werd ondertekend door ds. G.J. Wolters, preses van de huidige classis Heusden-Almkerk van de Protestantse Kerk in Nederland en mw. M. Heijmans, adjunct-directeur van het streekarchief. De website van het streekarchief is www.salha.nl

    

 Het archief omvat:
-Archief van de Classis Gorinchem (1566)1579-1816;
-Archief van de Classis Heusden (1809)1816-2009;
-Stukken betreffende ringen onder de Classis Heusden;
-Gedeponeerde archieven bij de Classis Heusden (Classicale Zendingscommissie en Classicale Jeugdstichting);
-Archief van de Classis Almkerk 1956-2009.
 

 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.